Chủ tịch nước: Phải tăng cường đối thoại trực tiếp với dân

25/12/2017 11:31

Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân.

Chủ tịch nước: Phải tăng cường đối thoại trực tiếp với dân 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Sáng 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết,  năm 2017, Bộ, ngành Tư pháp đã đạt nhiều kết quả. Các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát sinh thêm, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như còn tình trạng lùi, rút các dự án luật; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao.

Trong thi hành án dân sự, số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều; nhiều cơ quan, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực về vụ việc hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp còn có sai sót, bị dư luận lên tiếng. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương còn yếu; vi phạm trong lĩnh vực công chứng, bán đấu giá còn nhiều...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao thì yếu tố con người- đội ngũ cán bộ tư pháp giữ vai trò quyết định.

Với mục tiêu của năm 2018, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Tư pháp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Để tạo sự đồng thuận, cần tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong toàn hệ thống thi hành án dân sự. 

Đặc biệt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Hoài Vũ