Chủ tịch, phó chủ tịch huyện Chư Sê và 4 cán bộ bị kiểm điểm

18/03/2020 16:15

Nộp trên 1,6 tỉ đồng ngân sách bị chi sai, Chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện Chư Sê cùng 4 cán bộ thuộc cấp kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Chủ tịch, phó chủ tịch huyện Chư Sê và 4 cán bộ bị kiểm điểm 1
Trụ sở UBND huyện Chư Sê

Với việc không cung cấp tài liệu cho đoàn thanh tra kiểm tra việc sử dụng kinh phí 2,5 tỉ đồng cấp cho công an huyện mua sắm, lắp đặt camera, UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình ông Nguyễn Hồng Linh- Chủ tịch UBND huyện Chư Sê.

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có công văn báo cáo UBND tỉnh về việc các đơn vị trực thuộc UBND huyện Chư Sê đã nộp số tiền sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, qua kiểm tra chứng từ năm 2016 và 2018, Thanh tra tỉnh xác định, Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê thể hiện thiếu biên bản bàn giao tài sản, chi tiếp khách từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ nhưng hồ sơ thanh-quyết toán không đầy đủ. Các chứng từ thể hiện đối tượng, nội dung, số lượng, định mức tiếp khách không đúng quy định gần 450 triệu đồng; Phòng Tài chính-Kế hoạch sử dụng không đúng mục đích số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã lập hồ sơ thiết kế, dự toán và thanh-quyết toán, thi công sai quy định số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trong diễn biến có liên quan, UBND huyện Chư Sê cũng đã tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, rút kinh nghiệm đối với 4 tập thể gồm: lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND, Ban Quản lý dự án ĐTXD và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

6 cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm: ông Nguyễn Hồng Linh - chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hữu Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Đức Cường - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trần Minh Triều - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và Nguyễn Thị Xuân - Kế toán Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Sê.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện việc vi phạm Luật ngân sách nhà nước tại UBND huyện Chư Sê trong năm 2016 - 2018. Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thu hồi trên 1,6 tỉ đồng do UBND huyện Chư Sê chi sai ngân sách. Cụ thể: Văn phòng HĐND và UBND huyện Chư Sê gần 450 triệu đồng; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Sê trên 1 tỉ đồng và Ban Quản lý ĐTXD huyện Chư Sê gần 160 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình thanh tra ngân sách địa phương Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện huyện Chư Sê đã chi vượt dự toán HĐND huyện phê duyệt cho quốc phòng là 1,08 tỉ đồng và an ninh trên 2,7 tỉ đồng nhưng không thông báo tại kỳ họp HĐND huyện gần nhất theo quy định.

Trong số tiền chi vượt trên 2,5 tỉ đồng ngân sách UBND huyện Chư Sê giao công an huyện mua sắm camera an ninh gắn trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, năm 2017, huyện Chư Sê giao công an huyện 1,5 tỉ đồng lắp đặt 10 camera. Việc chi và quyết toán năm 2017 nhưng đến tháng 7/2018 mới hợp thức hóa bằng cách trình HĐND huyện ban hành nghị quyết cấp bổ sung kinh phí cho công an huyện. Quá trình thanh tra nêu trên, huyện Chư Sê không cung cấp hồ sơ cho đoàn thanh tra lấy lý do "tài liệu mật".

Trước việc không cung cấp tài liệu để kiểm tra ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu Cơ quan công an tỉnh Gia Lai tiến hành thanh tra việc sử dụng kinh phí 2,5 tỉ đồng do UBND huyện Chư Sê cấp cho Công an huyện mua sắm, lắp đặt camera an ninh tại địa phương.

Tạ Vĩnh Yên