Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú bị đề nghị kiểm điểm

25/08/2020 18:56

Thanh tra tỉnh Trà Vinh phát hiện, 135 hồ sơ ở huyện Trà Cú chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, gây thất thu ngân sách gần 24 tỷ.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú bị đề nghị kiểm điểm 1
Ảnh minh họa

Ngày 25/8, nguồn tin Báo Giao thông, Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh). Qua đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm hàng chục cán bộ, công chức, viên chức của huyện.

Theo Thanh tra tỉnh Trà Vinh, từ năm 2011 đến 2019, có 544 hồ sơ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 366 hồ sơ, phát hiện có 153 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước gần 24 tỷ. Ngoài ra Thanh tra còn phát hiện 1 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh nhận định, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách miễn, giảm tiển sử dụng đất cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện này cho thấy, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc hồ sơ của các hộ dân tộc thiểu số bị các đối tượng khác lợi dụng để chuyển mục đích quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất làm thất thu cho ngân sách nhà nước.

Cũng theo thông báo, trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành xử lý đối với các trường hợp hồ sơ sai quy định. Cụ thể, ban hành 67 quyết định thu hồi tiền cho 67 đối tượng bị lợi dụng (136 hồ sơ) với số tiền hơn 21,1 tỷ. Hiện đã nộp hơn 18,5 tỷ, còn hơn 2,6 tỷ đang trong quá trình thực hiện. 3 hồ sơ với số tiền hơn 400 triệu chưa ban hành quyết định thu hồi do các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm nhưng đất đã chuyển nhượng cho người khác và không có khả năng nộp tiền khắc phục hậu quả một lần nên xin nộp chậm.

Đối với 14 hồ sơ còn lại, Thanh tra tỉnh giao UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chức năng có liên quan, hủy tất cả các văn bản có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng của các đối tượng, trả lại mục đích sử dụng đất như ban đầu.

Về việc xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với 2 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện (giai đoạn được thanh tra) do trong giai đoạn giữ chức vụ đã để ra sai phạm.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với 38 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm 19 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 cá nhân; rút kinh nghiệm 5 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Lê An