Chủ tịch Quảng Ngãi công khai e-mail và số điện thoại

11/04/2015 18:10

Ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công khai số điện thoại và địa chỉ e-mail cá nhân.

Chủ tịch Quảng Ngãi công khai e-mail và số điện thoại 1
Ông Lê Viết Chữ (bên phải)- Ảnh: Dân Trí

Số điện thoại di động của ông Chữ là: 0913.470.093; điện thoại cơ quan: 055.3820.373 và số điện thoại nhà riêng: 055.3824.801. Địa chỉ email: lvchu@quangngai.gov.vn.

Đồng thời, ông Lê Viết Chữ đã ký quyết định thành lập tổ giúp việc chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ giúp việc có 7 thành viên, do chánh văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Huấn làm tổ trưởng.

Ông Lê Viết Chữ thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và mong muốn nhận được thông tin chính xác, trung thực, kịp thời nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.