Chủ tịch Quảng Ngãi "truy" GĐ Sở Y tế về tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

06/12/2021 20:40

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Y tế khẩn trương làm hồ sơ để cấp tiền hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế.

Ngày 6/12, tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã gay gắt "truy" trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vì chậm thực hiện công tác chi tiền hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

"Trong khi các lực lượng khác đã làm xong thủ tục, giải ngân và cấp hết, thì đến nay cán bộ và nhân viên y tế vẫn chưa nhận được hỗ trợ là sao? Trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo Sở Y tế ở đâu?", ông Minh truy.

Chủ tịch Quảng Ngãi

Đến nay, cán bộ, nhân viên y tế Quảng Ngãi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 theo chủ trương.

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Thời gian qua, từ một số nguồn kinh phí khác nhau, Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã tạm ứng trước một phần để cấp hỗ trợ cho cán bộ y tế tham gia chống dịch. Hiện nay, Sở Y tế đã gửi đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tờ trình gửi cho Sở Tài chính trình cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt".

"Số tiền hỗ trợ cho cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch hơn 24 tỷ đồng, nhưng văn bản mà Sở Y tế trình vô cùng đơn giản với vỏn vẹn một tờ duy nhất, mà không có bất kỳ tài liệu, chứng cứ giải trình gì liên quan (số lượng người tham gia, chi trả bao nhiêu…) thì sao mà phê duyệt được", ông Minh chỉ rõ.

"Việc làm trên của lãnh đạo Sở Y tế là thiếu trách nhiệm, chưa tròn", ông Minh nói và yêu cầu Sở Y tế phải tiếp tục rà soát, tổng hợp và kịp thời đề xuất việc chi trả chế độ phụ cấp, hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế đã tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, chậm nhất trước 31/12/2021 phải hoàn thành.

"Nếu chậm trễ, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để chi hỗ trợ và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi", ông Minh nhấn mạnh.

Ông Minh cũng yêu cầu trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, giao Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp và kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

"Công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên; vì vậy, cần có cơ chế tài chính hỗ trợ giải quyết kịp thời theo phân cấp ngân sách. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính rà soát và tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, phân cấp nguồn lực kinh phí để thực hiện chi cho công tác phòng, chống dịch theo hướng ngân sách cấp huyện chịu 50%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2022", ông Minh nói.

Đại Thắng