Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng phải là trung tâm logistics của miền Trung

17/12/2018 12:10

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng sáng 17/12...

Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng phải là trung tâm logistics của miền Trung 1

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại HĐND Đà Nẵng sáng 17/12

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực của TP. Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trên các lĩnh vực, đồng thời tập trung lãnh đạo xử lý, khắc phục một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh những mục tiêu phát triển Đà Nẵng vẫn chưa được như kỳ vọng. Cụ thể, xuất phát điểm của thành phố là thấp, quy mô kinh tế còn nhỏ (với tỷ trọng GRDP chỉ chiếm 1,55% so với cả nước). Những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của thành phố có phần suy giảm, ngày càng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp của một đô thị lớn đang phát triển.

“Dư địa phát triển, nhất là quỹ đất sạch dành cho việc thu hút đầu tư không còn nhiều; thu ngân sách chưa nhiều so với một số địa phương khác, tích lũy đầu tư còn hạn chế...”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề ra giải pháp trọng tâm và đề nghị cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng cần tập trung. Đó là: Phát triển Đà Nẵng theo hướng hiện đại và thông minh mang tầm quốc tế và có bản sắc, lấy người dân làm trung tâm, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải đạt ở mức cao.

Theo đó, Đà Nẵng cần phải tập trung vào 3 trụ cột chính là: du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển; Có chính sách phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung, mà Đà Nẵng là trung tâm; Thực hiện rà soát lại quy hoạch và quy hoạch phát triển không gian đô thị theo nguyên tắc phát triển thông minh, bao trùm và bền vững; xây dựng chính quyền đô thị phát triển.

“Đà Nẵng cần chú ý phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, bản sắc, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh thực thi các chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”,“4 an”, xây dựng thành phố “đáng sống”, hình thành các giá trị, bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, văn hóa của người Đà Nẵng”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị HĐND TP. Đà Nẵng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với tình hình thực tế thành phố; tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Giải quyết có hiệu quả hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo và chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội.

“Ủy ban thường vụ Quốc hội luôn ủng hộ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết mới sắp ban hành của Bộ Chính trị, nhất là những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đạt được những mục tiêu trong Nghị quyết. Chúng tôi ghi nhận những kiến nghị của HĐND TP. Đà Nẵng, sẽ cùng với các đồng chí nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận để có những chính sách phù hợp.

Cùng với Chính phủ quyết định kịp thời những chính sách hợp lý, đúng đắn, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển bền vững, thực sự trở thành thành phố động lực của miền Trung - Tây Nguyên, là Trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, giữ vai trò là đầu tàu, là cực phát triển của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Vĩnh Nhân