Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị đại biểu sát cánh, chung tay chống dịch Covid-19

02/04/2020 06:54

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chung tay chống dịch Covid-19, tạm dừng các cuộc hội họp chưa cấp thiết.

Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị đại biểu sát cánh, chung tay chống dịch Covid-19 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có thư gửi tới các vị đại biểu Quốc hội về công tác, phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Thư viết, với sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, cuộc chiến đấu ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở nước ta bước đầu đã có những kết quả nhất định, được nhiều nước và nhiều tổ chức trên thế giới đánh giá cao. Thời điểm hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn quan trọng và quyết định nhất để tập trung mọi nỗ lực nhằm khống chế và chiến thắng dịch bệnh.

"Với tinh thần đó, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của mình để sát cánh cùng nhân dân, chính quyền, tổ chức Đảng đoàn thể các cấp trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch bệnh", Chủ tịch Quốc hội viết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, kịp thời động viên cử tri và nhân dân tích cực hưởng ứng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời phản ánh tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cử tri để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chống dịch.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai làm việc trực tuyến nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch công tác, trong đó cần dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, góp ý các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 tới đây. Các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thay vì tham dự hội nghị tập trung, cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự án luật.

Đồng thời đề nghị: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội đã chủ động điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tình hình; tạm dừng các cuộc họp, hội nghị chưa cấp thiết, các hoạt động giám sát, khảo sát tại bộ, ngành, địa phương…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng xin gửi những tình cảm chân thành, chia sẻ những khó khăn, vất vả và trân trọng cảm ơn sự đóng góp, hi sinh của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch, trong đó có sự tham gia của những đại biểu Quốc hội đang công tác trong ngành y và trong quân đội, công an…

Trước đó ngày 31/3, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản thông báo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc dừng tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dự kiến hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/4 để thảo luận về 5 dự án luật gồm: luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); luật Đầu tư (sửa đổi); luật Doanh nghiệp (sửa đổi); luật Thanh niên (sửa đổi) và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội.

Theo http://quochoi.vn/