Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường của Quốc hội

05/01/2023 08:55

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách

Sáng nay (5/1), phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách sau đây:

Thứ nhất, về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thứ hai, về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường của Quốc hội 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 2 kỳ họp trước.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã cân nhắc thận trọng, toàn diện, quyết định điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua dự án sang Kỳ họp kế tiếp để có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp tục làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của các quy định, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo sự phát triển ổn định, lâu dài ngành y tế, không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của các cơ quan, đến thời điểm này, dự án đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Đề nghị các vị đại biểu tập trung tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề về Hội đồng Y khoa quốc gia; Thời hạn, điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tài chính và chế độ tự chủ tài chính, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội; Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Thứ ba, về tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội. Tại Nghị quyết này, đã trao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương những quyền hạn đặc thù, đặc biệt, đặc cách để đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

"Đến nay, Nghị quyết 30 đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ kép: vừa kiểm soát, phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021, 2022 và đã chính thức hết hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2022", Chủ tịch Quốc hội nói.

Thứ tư, về vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ

Về công tác nhân sự, tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

"Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết với chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, quyết định", Chủ tịch Quốc hội nói.

Phùng Đô - Yến Chi