Chủ tịch tỉnh ra "tối hậu thư" tiến độ GPMB dự án QL1

20/03/2014 18:54

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB dự án mở rộng QL1. Ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ra "tối hậu thư" công tác GPMB.

Sáng 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa chủ trì cuộc họp tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh. Trước đó, ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác  bồi thường, GPMB dự án mở rộng QL1.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 là công trình trọng điểm Quốc gia nên Chính phủ yêu cầu đến 31/3/2014 phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, theo cam kết với Chính phủ thì đến 31/3/2014 sẽ hoàn thành công tác GPMB, trừ các đoạn bố trí tái định cư do chờ xây dựng các khu tái định cư tập trung và sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở GTVT, đến nay các đơn vị đã bàn giao được 41km/81,7km tổng chiều dài mặt bằng và dự kiến trong tháng 3/2014 sẽ bàn giao được 52km/81,7km (11km/29km đối với dự án BOT và 41km/52km dự án vốn TPCP), đạt 64%. Mặt khác, với tình hình thực hiện như hiện nay thì đến 31/3/2014 sẽ không hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, GPMB của dự án theo đúng cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 12/3 về tiến độ thực hiện GPMB, tỉnh Quảng Ngãi đã bị phê bình do triển khai công tác bồi thường, GPMB rất chậm.

Chủ tịch tỉnh ra
Đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới bàn giao được 41km/81,7km tổng chiều dài mặt bằng dự án mở rộng QL1

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác GPMB của dự án trên địa bàn theo đúng cam kết của UBND tỉnh với Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu. Chỉ đạo Trung tâm PTQĐ, Phòng TN&MT, UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan nghiêm túc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc và đúng tiến độ của dự án.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội để vận động nhân dân chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà đầu tư triển khai thực hiện thi công công trình. Có hình thức xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ đề ra khi đã đáp ứng các điều kiện đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc phải chủ động phối hợp giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay khối lượng công tác bồi thường, GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua huyện Đức Phổ là rất lớn, tổng chiều dài đoạn có dự án qua địa bàn huyện này là 29,508km/81,73km (trong đó dự án vốn TPCP dài hơn 23,683km và dự án BOT dài 5,825km) và hiện đoạn thuộc dự án BOT này vẫn chưa triển khai công tác kiểm kê.

Chủ tịch tỉnh ra
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi “tối hậu thư” yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án mở rộng QL1

Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ xem xét lại nhân lực của Trung tâm PTQĐ huyện so với tiến độ yêu cầu của dự án; trường hợp năng lực Trung tâm PTQĐ huyện không đáp ứng được yêu cầu thì đề nghị Công ty BOT Thiên Tân – Thành An ký hợp đồng với Trung tâm PTQĐ của tỉnh để thực hiện phần đoạn thuộc dự án BOT. Sở GTVT và Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An phải bố trí cán bộ để phối hợp các huyện, thành phố thực hiện công tác bồi thường, GPMB; những công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị mình thì phải khẩn trương thực hiện hoàn thành và bàn giao hồ sơ để địa phương triển khai thực hiện bồi thường, GPMB. Sở GTVT thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc, những đơn vị, cá nhân thực hiện chậm trễ để UBND tỉnh chỉ đạo và có hình thức xử lý các cá nhân, tổ chức không thực hiện nghiêm túc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và Thường trực Thành ủy  TP. Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thực hiện công tác GPMB trên địa bàn; đồng thời xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị do mình quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB chung của dự án.

Liên quan đến công tác GPMB dự án mở rộng QL1, ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về kinh phí để xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB dự án mở rộng QL1.

Theo Chủ tịch tỉnh Cao Khoa, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét tất cả các nguồn vốn hiện có của tỉnh để triển khai công tác này. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn đầu tư phát triển được cân đối ngân sách tỉnh còn rất nhiều hạn chế. Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh được tạm ứng vốn của các dự án mở rộng QL1 trên địa bàn tỉnh để thực hiện xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB dự án.

Chủ tịch tỉnh ra

Tại cuộc họp với các Sở, ngành chức năng và các địa phương ngày 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khối lượng công việc rất lớn, ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân (đến nay đã kiểm kê được 1.685/5.363 hộ, trong đó có 488 hộ phải TĐC), tập trung nhiều ở các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương liên quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương bố trí nhân lực, vật lực triển khai thi công ngay đối với các đoạn đã được bàn giao mặt bằng sạch, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Đối với các khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thỏa thuận địa điểm để triển khai xây dựng các khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2014.

Duy Lợi