Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xin lỗi dân vì "ngâm" gần 4.000 hồ sơ

28/03/2019 16:02

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan phải công khai xin lỗi, thông báo lý do hồ sơ "ngâm" quá hạn của các cá nhân, tổ chức.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xin lỗi dân vì
Trung tâm hành chính công Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai xin lỗi, thông báo lý do các thủ tục hành chính quá hạn, gia hạn thời gian trả kết quả kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, công dân; không được để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả và chậm văn bản trả lời, xin lỗi.

Trước đó, qua báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13/2/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018 thì tỉnh Thanh Hóa có 3.946/2.463.339 hồ sơ quá hạn (chiếm 0,16%).

Liên quan đến việc chỉ đạo chấn chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát số liệu giải quyết quá hạn, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, có biện pháp khắc phục kịp thời. Nghiêm túc xử lý đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị tiếp tục để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn. Kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xem xét làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm.

Phúc Tuấn