Chủ tịch VFF khiến bầu Đức "há miệng mắc quai"

19/03/2018 07:00

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có quan điểm trái ngược so với bầu Đức.

chủ tịch vff khiến bầu Đức "há miệng mắc quai"

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có quan điểm trái ngược so với bầu Đức

Mới đây, bầu Đức đã lên tiếng phản đối việc bầu Tú (ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF) được giới thiệu cho chức danh Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tài trợ. Theo ông chủ HAGL, bầu Tú hiện đang nắm nhiều chức vụ quan trọng, nếu kiêm nhiệm thêm sợ rằng sẽ quá tải, khó đảm bảo công việc. Bên cạnh đó, vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính chỉ có duy nhất một ứng viên là bầu Tú cũng khiến bầu Đức quan ngại.

Tuy nhiên, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định, bầu Tú không tự ứng cử, không phải do Ban chấp hành VFF đề xuất mà là do các tổ chức thành viên tiến cử. “Giới thiệu nhân sự của các tổ chức thành viên VFF thì chúng ta phải tôn trọng. Sự thực là như vậy chứ Ban chấp hành không thể có quyền nói Có hoặc Không với sự đề cử của các tổ chức thành viên”.

Về lo lắng của bầu Đức rằng ông Trần Anh Tú khó đảm bảo công việc, Chủ tịch VFF cho rằng: Việc bầu hay không bầu vẫn phải chờ Đại hội chứ không ai có quyền quyết định. Trong trường hợp cá nhân được bầu không thể làm tốt thì Đại hội thường niên có thể xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung.

Về việc 1 ứng viên cho 1 chức danh, theo ông Dũng, VFF đã có tiền lệ. “Tại Đại hội Ban chấp hành VFF khóa VII khi anh Đức ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ thì cũng chỉ có một mình anh Đức chứ làm gì còn ai”, ông Dũng nhấn mạnh.

Xem video:

Diệp Chi