Chú trọng vận tải đa phương thức, nâng cao năng lực cạnh tranh

14/01/2016 07:15

Bộ GTVT chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả của các phương thức vận tải, chú trọng vận tải đa phương thức...

Chú trọng vận tải đa phương thức, nâng cao năng lực cạnh tranh 1
Phát triển vận tải đa phương thức giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa - Ảnh: Ngô Vinh

Đây là một trong những nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Tổng kết công tác đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng QL1 và đường HCM qua Tây Nguyên; Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của Bộ GTVT.

Thông báo kết luận nêu rõ, sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 13, ngành GTVT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, về cơ bản đã hoàn thành vượt các mục tiêu phát triển, đặc biệt là việc hoàn thành các dự án mở rộng QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên sớm hơn từ 12 - 18 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của các khu vực có dự án đi qua và của cả nước. Các thành tựu nêu trên của ngành GTVT trong năm 2015 nói riêng và trong giai đoạn 2011 - 2015 nói chung là nền tảng quan trọng để ngành GTVT tiếp tục phát huy, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập quốc tế, huy động nhiều hơn nguồn lực từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, tạo thuận lợi nhất cho DN và người dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 15/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Phối hợp với Bộ KH&ĐT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong tất cả các lĩnh vực ngành GTVT; Rà soát, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng giao thông lớn, có tính lan tỏa, làm động lực cho phát triển KT-XH như các dự án đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả của các phương thức vận tải, chú trọng vận tải đa phương thức, nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA; Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư hạ tầng GTVT; Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông, đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tối đa số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT. Đặc biệt, vấn đề an ninh, an toàn hàng không phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

L.C