Chưa chốt xong thời gian, thủ tục đưa thi thể 39 người Việt từ Anh về nước

25/11/2019 11:00

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện vẫn chưa thống nhất hết thủ tục đưa thi thể 39 người Việt tử vong ở Anh về nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay (25/11), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện vẫn chưa thống nhất hết thủ tục đưa thi thể 39 nạn nhân về nước.

“Hôm nay hai bên vẫn còn đợi ý kiến của đoàn thẩm phán chấp thuận đưa thi thể nạn nhân về. Các thủ tục kỹ thuật vẫn đang được thống nhất lần cuối trước khi chuyển các thi hài về”, ông Sơn nói và khẳng định: Việt Nam cũng đã sẵn sàng, phía Anh cũng phối hợp rất chặt chẽ đảm bảo trong thời gian sớm nhất sẽ đưa được thi hài về.

Thông tin thêm, ông Sơn cho hay việc đưa thi thể các nạn nhân về như thế nào, mấy chuyến, còn phụ thuộc vào sự phối hợp và chấp thuận của hai bên.

“Hầu hết gia đình đều muốn đưa thi hài về. Một số đồng ý nhận tro cốt. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có con số cụ thể", ông Sơn nói.

Trước đó, cũng theo ông Sơn, Chính phủ sẽ ứng chi phí để đưa các nn nhân v nước. “Xong hết ri sau đó s tính chi phí. Các địa phương sau đó s gii quyết vi các thân nhân ca các gia đình để hoàn tr li cho Chính ph”, ông Sơn cho hay.

Tr li câu hi, có doanh nghip mun chia s chi phí đưa các nn nhân này v thì phía B có tiếp nhn hay không, Th trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, doanh nghip s làm vic trc tiếp vi các địa phương và gia đình.

“Còn Chính ph trước mt vi trách nhim cao nht s ng ra. ng ra để làm trước, gii quyết để đảm bo thi gian”, ông Sơn nói và cho biết thêm, hin đang thng nht k thut vi phía Anh - làm th tc nhng ai đưa tro ct v thì phi làm hóa thân hoàn vũ trước, vi nhng gia đình có nguyn vng đưa thi hài thì làm th tc đóng khâm lim, th tc v sinh khi đưa vào quan tài nhm thu xếp các chuyến bay cho hp lý.

Như Báo Giao thông đã thông tin, ngày 14/11, B Ngoi giao có văn bn thông báo v chi phí đưa thi hài hoc l tro t Anh v Vit Nam và đề ngh các địa phương khn trương ly nguyn vng ca các gia đình.

Theo thông báo ca B Ngoi giao, chi phí để mang l tro t Anh v đến sân bay Ni Bài (không bao gm chi phí đưa v quê) ti Anh là 1.170 bng/trường hp (tiếp nhn thi th mang đi ha táng, vn chuyn ra sân bay Heathrow, hoàn thin các giy t liên quan); phí vn chuyn hàng không là 200 bng/l tro (50% so vi giá th trường). Tng chi phí để đưa t Anh v Vit Nam là khong 1.370 bng Anh/l tro (tương đương 41,1 triu đồng).

V chi phí để mang quan tài km t Anh v Vit Nam ti Anh gm 990 bng (nhn thi hài mang đi đóng quan tài km, vn chuyn đến sân bay Heathrow, hoàn thin các giy t liên quan); phí vn chuyn hàng không là 1.218 bng (50% so vi giá th trường). Tng chi phí đưa t Anh v Vit Nam là khong 2.208 bng/quan tài (tương đương hơn 66,2 triu đồng).

T.Bình - An Na