Chưa kiểm tra, đánh giá định kỳ ngay sau khi học sinh quay trở lại trường

22/10/2021 12:05

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường dạy nội dung cơ bản, tư vấn tâm lý, hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi trở lại trường.

Chỉ dạy nội dung cốt lõi, tránh áp lực tâm lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn gửi các Sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường.

chưa kiểm tra, đánh giá định kỳ ngay sau khi học sinh quay trở lại trường

Bộ GDĐT yêu cầu chỉ dạy các nội dung cơ bản, cốt lõi và hỗ trợ tâm lý khi học sinh trở lại trường. Ảnh minh hoạ

Trong thời gian dịch bệnh, nhiều địa phương, cơ sở giao dịch phải cho trẻ mầm non, học sinh học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Tuy nhiên, do điều kiện của các vùng khác nhau nên kết quả học tập chưa đồng đều.

Do đó, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến, qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch phù hợp và tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại địa phương.

Bộ cũng yêu cầu, khi học sinh mới trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lí, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường.

Tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến; Dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhất là đối với các học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh.

Bộ GDĐT nhấn mạnh các trường sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh; Tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

“Việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức”, Bộ GDĐT yêu cầu.

Riêng đối với giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục mầm non.

Vừa dạy trực tiếp tại trường, vừa dạy trực tuyến

Trong văn bản này, Bộ GDĐT hướng dẫn, trong mỗi bài học, giáo viên có điều kiện hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp học; Bố trí thời gian hợp lý để hỗ trợ, bù đắp nội dung kiến thức còn thiếu ngay trong từng bài học cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, nhất là những học sinh khó khăn về điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian qua.

Bên cạnh hình thức dạy trực tiếp tại trường, Bộ GDĐT cũng yêu cầu tiếp tục dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Cụ thể, đối với các trường cho học sinh đi học bình thường, tiếp tục sử dụng hệ thống học liệu dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hỗ trợ dạy học trực tiếp; Đối với các trường chia nhóm cho học sinh đến trường học tập, tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp với các nội dung phù hợp để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình.

Bộ yêu cầu các trường tiếp tục xây dựng các video bài giảng hỗ trợ dạy học trực tuyến giúp học sinh phát triển năng lực tự học; Tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh hỗ trợ, đồng hành, bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) và an toàn thông tin trên môi trường mạng cũng như đi lại từ nhà đến trường và từ trường về nhà…

Trước đó, ngày 15/10, Bộ GDĐT cũng đã ban hành công văn về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

C.Sơn