Chưa rõ những lĩnh vực cấm đầu tư

22/04/2014 20:01

Mục đích của Luật Đầu tư (sửa đổi) là nhằm giải phóng tiềm năng của đất nước, thu hút nguồn lực từ bên ngoài, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Mục đích của Luật Đầu tư (sửa đổi) là nhằm giải phóng tiềm năng của đất nước, thu hút nguồn lực từ bên ngoài, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Chiều 22/4, trong khuôn khổ phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ QH, khi cho ý kiến về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo tờ trình của Chính phủ và cho rằng cần thiết ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch hơn, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế.

chưa rõ những lĩnh vực cấm đầu tư
Luật Đầu tư (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung về danh mục lĩnh vực cấm đầu tư, có đại biểu cho rằng quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, nhưng quy định trong Dự thảo Luật còn quá chung chung không nêu rõ các ngành, nghề bị cấm đầu tư và có quá nhiều điều khoản giao cho Chính phủ quy định, làm giảm tính khả thi của Dự thảo Luật. Do vậy, Dự thảo Luật cần quy định chi tiết các lĩnh vực cấm đầu tư, tạo sự minh bạch cho các nhà đầu tư và thực thi luật trong thực tế.

Trong khi đó, đề cập đến lĩnh vực, địa bàn và ưu đãi đầu tư, một số đại biểu cho rằng Luật cần quy định theo hướng minh bạch, công khai và thể hiện quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề thu hút đầu tư như ưu tiên những lĩnh vực công nghệ mới, sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch... Ngoài ra, với những trường hợp dự án đầu tư lớn cần ưu đãi vượt khung quy định pháp luật, dự thảo Luật đã quy định thẩm quyền của Chính phủ quy định các ưu đãi cho các dự án này. 

Kết luận phiên thảo luận cho ý kiến, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những quy định trong dự thảo Luật vẫn còn khá sơ sài, thiếu chặt chẽ và chưa có chiều sâu. Vì vậy, Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đầy đủ nhằm khắc phục tối đa những vấn đề nảy sinh trong thực tế, đảm bảo được sự công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

"Mục đích của Luật là nhằm giải phóng tiềm năng của đất nước, thu hút nguồn lực từ bên ngoài, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; đồng thời giải quyết việc làm cho lao động và tăng nguồn thu cho đất nước", Phó chủ tịch QH nói.

M.Tiến