Chưa thu thuế các gói thầu cầu Nhật Tân chưa có vốn đối ứng

06/03/2015 07:35

Số tiền thuế được tạm thời chưa thu không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa bố trí để nộp thuế.

chưa thu thuế các gói thầu cầu nhật tân chưa có vốn đối ứng
Tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân

Theo công văn Bộ Tài chính gửi các Cục Hải quan và Cục thuế các địa phương về việc tạm thời chưa thu thuế hàng hóa nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án cầu Nhật Tân và dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân.

Trong công văn, Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức xử lý đối với các dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối dài hai đầu cầu. Dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân do Bộ Giao thông Vận tải chưa bố trí vốn đối ứng để nộp thuế nên các nhà thầu nước ngoài chưa nộp thuế đúng hạn.

Cụ thể, về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu thuộc các dự án nêu trên được tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày giải phóng hàng đến khi Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để nộp thuế, nhưng tối đa không quá 2 năm kể từ ngày được giải phóng hàng hóa và không bị tính chậm nộp đối với số tiền thuế được tạm thời chưa thu.

Số tiền thuế được tạm thời chưa thu không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa bố trí để nộp thuế. Khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng, các nhà thầu nước ngoài phải nộp ngay số tiền thuế còn nợ.

Trường hợp Bộ GTVT đã bố trí được vốn đối ứng nhưng nhà thầu nước ngoài chậm nộp thuế thì phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày được bố trí vốn đối ứng đến khi thực nộp thuế.

Về thuế giá trị gia tăng trong nước của nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính: Tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường nối dài hai đầu cầu và dự án đường nối sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân.

Thời gian được tạm thời chưa thu thuế GTGT cho đến khi Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng cho nhà thầu nước ngoài. Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong thời gian tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng, nếu Bộ GTVT bố trí được vốn đối ứng để thanh toán, các nhà thầu nước ngoài phải nộp ngay số tiền thuế đã được tạm thời chưa thu.

C.Sơn