Chưa xây nhà cho dân đã quyết toán, chủ tịch xã ở Cà Mau bị phê bình

12/03/2021 17:16

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phê bình Chủ tịch xã Hồ Thị Kỷ và Tân Phú trong việc chậm trễ triển khai nguồn vốn đến hộ thụ hưởng.

Chưa xây nhà cho dân đã quyết toán, chủ tịch xã ở Cà Mau bị phê bình 1

Trụ sở UBND xã Hồ Thị Kỷ.

Ngày 12/3, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) có công văn phê bình Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ và xã Tân Phú trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phê bình Chủ tịch xã Hồ Thị Kỷ và Tân Phú trong việc chậm trễ triển khai nguồn vốn đến hộ thụ hưởng.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã cần nghiêm túc chấn chỉnh việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn quản lý, đặc biệt là việc xét chọn đối tượng thụ hưởng phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Quá trình triển khai phải kiểm tra, hướng dẫn để người dân sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả; trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về UBND huyện xem xét chỉ đạo.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện còn chỉ đạo đối với các địa phương chậm triển khai, chuyển vốn sang năm 2021, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành dứt điểm trong quý II/2021.

Theo báo cáo của Phòng Dân tộc huyện Thới Bình về kết qủa kiểm tra việc thực hiện chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc năm 2020, tại xã Hồ Thị Kỷ, Quyết định ban hành hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề có 16 hộ được thụ hưởng theo Quyết định 3781 ngày 13/8/2020 của UBND huyện Thới Bình. Tại thời điểm kiểm tra, UBND xã chưa triển khai đến các hộ thụ hưởng, sai với quy định (16 hộ với số tiền 80 triệu đồng).

Đối với xã Tân Phú, về việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ cất nhà, UBND xã đã báo cáo về Phòng Dân tộc đã thực hiện hoàn thành 5/5 và đã quyết toán xong với số tiền 105 triệu đồng, nhưng qua kiểm tra thực tế chỉ triển khai 3/5 hộ. Còn 2 hộ chưa xây dựng nhà, nhưng đã quyết toán với ngân sách huyện (rút thực chi từ tháng 10/2020 với số tiền 42 triệu đồng).

Gia Minh