Trung ương chưa xem xét trường hợp đặc biệt tham gia tái cử, ứng cử

14/10/2020 16:06

Ông Lê Quang Vĩnh, trợ lý Thường trực Ban Bí thư đã cho biết như vậy tại Hội nghị báo cáo viên tháng 10 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Trung ương chưa xem xét trường hợp đặc biệt tham gia tái cử, ứng cử 1
Ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý thường trực Ban bí thư

Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin tại hội nghị về kết quả Hội nghị Trung ương 13 vừa diễn ra, ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, theo đó, yêu cầu công tác nhân sự phải làm rất chặt chẽ, bài bản, khoa học có kế thừa phương hướng công tác nhân sự các khóa trước.

Phương hướng công tác nhân sự quy định rõ độ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội XIII năm 2021 là không quá 60 tuổi với ủy viên Trung ương và không quá 65 tuổi với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi tham gia lần đầu là không quá 55.

Theo ông Vĩnh, tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã xem xét cho ý kiến về việc tái cử của các ủy viên Trung ương gồm cả chính thức và dự khuyết. Trung ương cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương tái cử và lần đầu tham gia.

Theo Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, lần này, Trung ương mới chỉ xem xét các trường hợp tái cử hay tham gia lần đầu đều ở trong khung tuổi, tức là đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

“Các nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt, trên 60 tuổi đối với ủy viên Trung ương, trên 65 tuổi đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các trường hợp đặc biệt có được tái cử hay không, có được tham gia lần đầu hay không; hay như một số Bí thư các tỉnh chạm giới hạn tuổi tham gia lần đầu, ví dụ theo quy định là 55 mà nay 56 tuổi thì chưa được xem xét trong lần này, mà Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo”, ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh thông tin thêm: "Trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ Chính trị, Trung ương xem xét quyết định trình đại hội. Đặc biệt ở đây là ngoài giới hạn tuổi chứ không có gì khác”.

Cũng theo ông Vĩnh, hiện nay, nhân dân rất quan tâm đến việc có trường hợp đặc biệt hay không và là ai, song "cái này vẫn đang ở phía trước".

Ông Vĩnh cũng thông báo, tại Hội nghị Trung ương 13, theo đề cử của 116 cơ quan cấp ủy giới thiệu 119 nhân sự tái cử, gồm cả chính thức và dự khuyết.

Ngoài ra, còn 107 người được giới thiệu tham gia Trung ương lần đầu và 44 người tham gia ủy viên Trung ương dự khuyết.

Ông Vĩnh cũng cho biết, Trung ương đã giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ nghị quyết của Hội nghị Trung ương 13, báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIII, các ý kiến đóng góp của Trung ương để tiếp tục xem xét, rà soát kỹ, bổ sung và hoàn chỉnh phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự. Bên cạnh phương hướng thì có ban hành một quy trình để báo cáo Trung ương xem xét thông qua tại hội nghị Trung ương tiếp theo, trước khi trình Đại hội XIII dự kiến vào đầu năm 2021.

Phùng Đô