Chuẩn bị báo cáo khả thi DA tái định cư sân bay Long Thành

21/09/2017 16:41

Thủ tướng đồng ý Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo khả thi Dự án tái định cư CHK Long Thành.

chuẩn bị báo cáo khả thi da tái định cư sân bay long thành

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Để đảm bảo kịp thời gian Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thực hiện Kế hoạch thẩm định Báo cáo dự án như đề nghị của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT.

Thủ tướng giao Chủ tịch Hội đồng thẩm định tự quyết định việc thuê tư vấn thẩm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác thẩm định Báo cáo dự án theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo dự án; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT chuẩn bị nội dung Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017.

Căn cứ ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ GTVT để hoàn thiện nội dung Tờ trình và hồ sơ Báo cáo dự án. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Quốc hội về Báo cáo dự án theo quy định của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

H.Vũ