Chuẩn bị khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam 

28/06/2019 06:45

Dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam gồm 11 dự án thành phần đang bước vào giai đoạn nước rút.

Chuẩn bị khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam  1

Trong khi 8 dự án thực hiện theo hình thức đối tác công - tư vẫn đang trong quá trình sơ tuyển nhà đầu tư, thì 3 dự án đầu tư công (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2) đã tiến hành lựa chọn nhà thầu xây lắp để khởi công xây dựng.

Khởi công 3 dự án dùng vốn ngân sách trong năm 2019

Ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn gồm 11 gói thầu xây lắp. Đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt xong thiết kế kỹ thuật của 3 gói thầu, còn lại 8 gói đơn vị sẽ trình Bộ GTVT phê duyệt trong tháng 7/2019.

“Hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu xây lắp với hàng chục nhà thầu mua hồ sơ. Dự kiến ngày 3/7/2019 sẽ tiến hành mở thầu và chấm thầu theo quy định. Công tác lựa chọn nhà thầu của hai gói thầu này sẽ hoàn thành vào đầu tháng 8/2019, sau đó cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công xây dựng”, ông Hoàng nói và cho biết, 9 gói thầu xây lắp còn lại của cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tiếp tục tiến hành lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng toàn bộ từ nay đến cuối năm 2019.

Một dự án thành phần khác thuộc cao tốc Bắc - Nam cũng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để khởi công xây dựng là Cao Bồ - Mai Sơn. Theo ông Lê Trọng Thành, Giám đốc Sở GTVT Ninh Bình (chủ đầu tư), đến nay, các địa phương thuộc hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình đã bàn giao mặt bằng cho dự án được 7,5/15,2km, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công xây dựng. “Dự án có một gói thầu xây lắp, theo kế hoạch ngày 15/7/2019 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và mở thầu vào ngày 5/8/2019. Dự kiến, cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ khởi công xây dựng vào cuối tháng 9/2019”, ông Thành chia sẻ.

Khởi công muộn nhất trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam dùng vốn ngân sách là cầu Mỹ Thuận 2. Ông Nguyễn Chung Khánh, Giám đốc Ban QLDA7 nói: “Gói thầu xây lắp đầu tiên của phần đường dẫn hai đầu cầu đang phê duyệt thiết kế kỹ thuật, hai gói xây lắp còn lại sẽ duyệt xong trong quý 3/2019 để tổ chức đấu thầu lựa chọn chọn nhà thầu. Dự kiến, tháng 10/2019, gói thầu xây lắp đầu tiên của cầu Mỹ Thuận 2 sẽ khởi công xây dựng, riêng phần cầu chính dây văng sẽ khởi công vào đầu năm 2020”.

Đề cập đến công tác GPMB các dự án, ông Phan Quang Hiển, Phó cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT cho biết, đến nay, toàn bộ 11 dự án cao tốc Bắc - Nam đã được các địa phương thành lập hội đồng GPMB. “11 dự án đã hoàn thành công tác cắm cọc GPMB ngoài thực địa và bàn giao toàn bộ cọc GPMB cho các địa phương được 653,41/653,41km”, ông Hiển nói và cho biết, đối với 8 dự án triển khai theo hình thức PPP cũng đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, đang trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, dự toán.

Đấu thầu công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót

Toàn bộ quy trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam được thực hiện công khai, minh bạch. Do đó, các cơ quan tham mưu khẩn trương nghiên cứu để Bộ GTVT có văn bản mời các lực lượng thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tham gia hỗ trợ dự án ngay từ đầu nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể


Liên quan đến tiến độ triển khai của dự án cao tốc Bắc - Nam, tại cuộc họp gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, đây là công trình quan trọng quốc gia, không có bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án. Bộ trưởng chỉ đạo Cục QLXD&CLCTGT khẩn trương tham mưu để Bộ GTVT ban hành văn bản nhằm quản lý các dự án cao tốc Bắc - Nam một cách thống nhất. “Văn bản ban hành phải ràng buộc trách nhiệm của giám đốc các ban quản lý dự án và những người có liên quan đến quá trình triển khai dự án này”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Về chất lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, trước khi trình Bộ GTVT phê duyệt, các ban QLDA phải thành lập hội đồng thẩm tra, thẩm định hồ sơ của tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra. Đối với Cục QLXD&CLCTGT phải tổ chức các phòng, ban, bố trí nhân sự kịp thời để xử lý các hồ sơ của các ban trình lên nhằm đáp ứng tiến độ đấu thầu các dự án.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức đấu thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Cục QLXD&CLCTGT làm việc với các chủ đầu tư, ban QLDA lựa chọn những gói thầu phù hợp, kể cả gói thầu xây lắp để tổ chức đầu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng trên 50% theo đúng Chỉ thị 47/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

“Các đơn vị phải tổ chức đấu thầu nghiêm túc đối với công tác xây lắp. Tổ chuyên gia đấu thầu tại các ban QLDA phải lựa chọn những người giỏi nhất và cần có chế tài ràng buộc trách nhiệm cá nhân. Công tác đấu thầu phải làm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, dứt khoát không được để xảy ra sai sót”, Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt.

Chỉ đạo tiến độ khởi công 3 dự án đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ khởi công trong tháng 8/2019, Cao Bồ - Mai Sơn cuối tháng 8/2019 và đường dẫn hai đầu cầu Mỹ Thuận 2 cũng phải làm khẩn trương để khởi công trong năm 2019.

“Từ nay đến tháng 12/2019, toàn bộ các gói thầu của 3 dự án đầu tư công sẽ được khởi công hết, riêng phần cầu chính Mỹ Thuận 2 sẽ khởi công vào quý 1/2020”, Bộ trưởng nói và cho biết, đối với tiến độ triển khai 8 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Đình Quang