Chuẩn bị kiểm tra toàn bộ các trạm thu phí BOT

20/07/2016 05:36

Bộ GTVT yêu cầu các trạm thu phí phải duy trì hệ thống công nghệ thu phí một dừng theo đúng tiêu chuẩn.

Chuẩn bị kiểm tra toàn bộ các trạm thu phí BOT 1

Bộ GTVT yêu cầu các trạm thu phí phải duy trì hệ thống công nghệ thu phí một dừng theo đúng tiêu chuẩn đã được quy định và từng bước chuyển sang công nghệ thu phí không dừng

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản gửi các Cục QLĐB và nhà đầu tư dự án BOT trên quốc lộ về kế hoạch kiểm tra công tác thu phí, công nghệ thu phí dự án BOT trên toàn quốc theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Theo kế hoạch của Tổng cục Đường bộ VN, nội dung kiểm tra công tác thu phí đường bộ bao gồm: Công tác tổ chức thu phí; Doanh thu thu phí từ ngày 1/1/2016 đến thời điểm kiểm tra; Công tác báo cáo theo quy định.

Về công nghệ thu phí sẽ kiểm tra hệ thống thu phí đảm bảo sử dụng công nghệ thu phí một dừng theo TCCS01:2008/VRA Trạm thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch và kiểm tra công nghệ thu phí không dừng cũng như tiến độ thực hiện lắp đặt thiết bị không dừng, dùng thiết bị đọc thẻ E-Tag.

Thành phần đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ VN gồm 2 đoàn do Vụ Pháp chế - Thanh tra và Vụ Tài chính phối hợp Vụ KHCN&HTQT thực hiện. Theo đó, Vụ Pháp chế - Thanh tra sẽ kiểm tra hai trạm gồm: Trạm Quán Hàu (Km 671+000, QL1) do Công ty TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới quản lý và khai thác; Trạm thu phí TASCO Quảng Bình (Km 604+700, QL1) do Công ty CP TASCO quản lý và khai thác

Vụ Tài chính sẽ kiểm tra Trạm thu phí Km 152+080 QL1, tỉnh Bắc Ninh do Công ty CPĐT BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý và khai thác và Trạm thu phí Km 42+730, QL6 do Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình quản lý và khai thác.

Các trạm thu phí còn lại sẽ do các Cục QLĐB căn cứ số trạm thu phí còn lại trên địa bàn và thời gian thực hiện để thành lập đoàn kiểm tra.

Dự kiến thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 21 - 28/7.

T.M