Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh QH bầu, phê chuẩn

09/09/2018 07:40

Uỷ ban TVQH sẽ cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh qh bầu, phê chuẩn

Uỷ ban TVQH sẽ cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 27 của Uỷ ban TVQH, phiên họp sẽ được khai mạc vào sáng 10/9 và kéo dài trong 10 ngày, xem xét, cho ý kiến về hàng loạt nội dung.

Hàng loạt báo cáo quan trọng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến gồm báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; các báo cáo của Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2018; báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước.

Đặc biệt, tại phiên họp này, TVQH cũng sẽ cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 theo quy định tại Nghị quyết số 85 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban TVQH còn cho ý kiến vào báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4; cho ý kiến về Đề án đổi mới và một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài những nội dung trên, phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017 và phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng sẽ được Uỷ ban TVQH cho ý kiến tại phiên họp lần này.

Liên quan đến công tác xây dựng Luật, Uỷ ban TVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công; Luật Giáo dục (sửa đổi);  Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Hoài Vũ