Chuẩn hoá nhân sự quản lý dự án đường sắt

18/02/2020 14:49

Người được bổ nhiệm làm viên chức quản lý dự án đường sắt phải đáp ứng trình độ đào tạo, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

Chuẩn hoá nhân sự quản lý dự án đường sắt 1
Thi công tại ga ngầm Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh minh họa

Ngày 18/2, đại diện Cục Đường sắt VN cho biết, Bộ GTVT đang lấy ý kiến rộng rãi thông tư “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường sắt”, nhằm áp dụng đối với người được bổ nhiệm làm viên chức quản lý dự án đường sắt tại các cơ quan thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh.

Theo đó, có các viên chức quản lý dự án đường sắt hạng I, II, III, IV, trong đó hạng I có yêu cầu cao nhất và cũng được hưởng lương cao nhất. Các hạng I-III tối thiểu phải tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành tương ứng, có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương ứng và chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quản lý dự án hạng tương đương.

Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, viên chức hạng I phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 1 dự án từ nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên; Có một trong 3 loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng I; quản lý dự án hạng I; định giá xây dựng hạng I, tư vấn giám sát hạng I) hoặc đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 11 dự án từ nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên;

Đã chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế hoặc là người tham gia chính của ít nhất 2 công trình cấp I hoặc 3 công trình cấp II; Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 1 dự án từ nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 2 công trình từ cấp II trở lên; Đã chủ trì (hoặc là người tham gia chính) ít nhất 01 đề tài khoa học và công nghệ hoặc 01 dự án sự nghiệp cấp quốc gia (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ) trong lĩnh vực quản lý dự án đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

Tương tự, viên chức hạng II, III cũng phải đáp ứng một trong những tiêu chuẩn: từng làm giảm đốc quản lý dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C; có chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng, quản lý dự án hạng, định giá xây dựng hạng, tư vấn giám sát hạng II, III)...

Chuẩn hoá nhân sự quản lý dự án đường sắt 2
Một đoạn tuyến thuộc dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tại TP.HCM - Ảnh tư liệu

Đối với viên chức hạng IV, điều kiện là tối thiểu tốt nghiệp trung cấp ngành GTVT và các điều kiện ngoại ngữ, tin học cơ bản; nắm được nguyên tắc, nghiệp vụ quản lý và có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường được đảm nhiệm.

Dự thảo quy định người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý đội ngũ viên chức trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ quản lý dự án đường sắt có trách nhiệm rà soát đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức quản lý dự án đường sắt trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

"Việc ban hành thông tư là cơ sở pháp lý để Bộ GTVT và các đơn vị xác định rõ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng hạng và xếp lương cho viên chức quản lý dự án đường sắt, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả", theo Cục Đường sắt VN.

Huy Lộc