Chuẩn nghèo đa chiều mới của Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 có gì đặc biệt?

30/03/2023 19:30

Quy định chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 vừa được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua có nhiều điểm nổi trội, khác biệt.

Tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong ngày 30/3 đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó, có nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

Chuẩn nghèo đa chiều mới của Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 có gì đặc biệt? 1

HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 13

Phạm vi điều chỉnh của nghị quyết nêu trên là quy định về tiêu chí đo lường đa chiều; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Theo nghị quyết, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025 gồm: Về tiêu chí thu nhập tại khu vực thành thị là 2,6 triệu đồng/người/ tháng, ở khu vực nông thôn là 2,1 triệu đồng/người/tháng.

Chuẩn nghèo đa chiều mới của Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 có gì đặc biệt? 2

Quy định về chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025 sẽ giúp cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên trong cuộc sống (ảnh minh họa)

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và người thiếu hụt đưa ra trong nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh là áp dụng theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

"Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo trong nghị quyết này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và các dịch vụ cơ bản của người dân; là cơ sở để xác định đối tượng thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2023-2025", bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Về chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025, nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ: Chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,6 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội trở lên.

Đối với khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,1 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội trở lên.

Đối với hộ cận nghèo, nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định: Tại khu vực thành thị, hộ cận nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,6 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội.

Đối với khu vực nông thôn, hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,1 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội...Chuẩn nghèo đa chiều mới của Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 có gì đặc biệt? 3

Một hộ nghèo sống lênh đênh trên thuyền con ở vịnh Hạ Long vì chưa được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đã về đích Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trước 3 năm. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay chỉ còn 258 hộ nghèo, bằng 0,067% tổng số hộ dân trên địa bàn.

Quang Minh