Chubb Life Việt Nam Top 5 nơi làm việc tốt nhất

09/04/2018 10:46

Chubb Life Việt Nam vừa được bình chọn là một trong 5 công ty có môi trường làm việc tốt nhất.

Chubb Life Việt Nam Top 5 nơi làm việc tốt nhất 1

Chubb Life Việt Nam Top 5 nơi làm việc tốt nhất

Cuộc khảo sát “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017” được thực hiện từ 15/11/2017 đến 20/01/2018, với sự tham gia của hơn 60.000 người lao động có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên, đến từ 26 nhóm ngành trên cả nước. Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí, như: lương thưởng và phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp, giá trị và văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ lãnh đạo, chất lượng cuộc sống và danh tiếng của doanh nghiệp…

Kết quả này là sự ghi nhận về hiệu quả của chiến lược phát triển nguồn nhân sự của Chubb Life Việt Nam trên thị trường lao động trong nước; đồng thời phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty, nhằm hướng đến các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng và hiệu suất kinh doanh. 

PV