Thứ Hai, 27/01/2020 07:55:13 Hotline: 0901 514 799

Chức càng cao, càng phải tự giác nêu gương

17/05/2016 08:22

Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị...

Keyword đầu tiên có dấu

Hội nghị diễn ra sáng 16/5

Ngày 16/5, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều nơi chưa tự giác

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, việc triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng nên đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế yếu kém khi không ít cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành còn nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. “Do đó, ở nhiều nơi, việc thực hiện chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động, học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn nhiều hạn chế”, ông Thưởng nói.

Đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, ông Thưởng đề nghị xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, của các lãnh đạo chủ chốt, cán bộ đảng viên. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, cấp trên phải gương mẫu cho cấp dưới theo, chức vụ càng cao càng phải tự giác nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Thay mặt Đảng bộ TP Hà Nội phát biểu ý kiến, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu đã đẩy mạnh tự phê bình với phê bình. Đồng thời, quy định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong 5 năm qua, TP cũng đã giám sát, phát hiện những đảng viên vi phạm, kiểm tra việc tiết kiệm chống lãng phí đối với các dự án quan trọng của thành phố, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật.

Kiên quyết chống quan liêu, hách dịch

Tham gia góp ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cho rằng, để thực hiện tốt chỉ thị về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết cần “kiểm tra đầu vào” của các đảng viên. Bởi theo ông, trước kia vào Đảng phải trải qua nhiều thử thách, nhưng nay khá đơn giản nên cần phải lựa chọn cho kỹ động cơ, chất lượng của từng người khi vào Đảng. “Vào Đảng là để hy sinh chứ không vì vào Đảng để có vị trí. Dù chưa có sai phạm nhưng khi có dư luận về đảng viên vi phạm thì cần gọi lên giải trình làm rõ. Đặc biệt, trong quan hệ với nhân dân phải gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, nếu không dễ trở thành hành chính, quan liêu xa rời dân”, ông Hải nêu quan điểm.

Tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang nêu ý kiến, vấn đề nào, chính sách nào người dân cảm thấy chưa hài lòng thì cần bổ sung, sửa đổi cho hợp với dân, làm sao gắn phát triển kinh tế đi đôi với xã hội cho hài hòa, hợp lòng dân. Sau khi có chủ trương chính sách đúng thì kiểm tra đeo bám cho đến nơi đến chốn, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đánh giá, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã đầy đủ và toàn diện, bước đầu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI. Tuy nhiên, bên cạnh đó phải thẳng thắn nhìn nhận việc học tập còn nhiều hạn chế, chưa trở thành ý thức thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, và một bộ phận Đảng viên. Ông Đinh Thế Huynh cho biết, Bộ Chính trị cũng mới ban hành Chỉ thị 05 khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, yêu cầu các tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện. 

Hoài Vũ