Chiều 20/3, PV Báo Giao thông có mặt tại TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và ghi nhận dù sắp đến mùa du lịch nhưng trên đường hay dưới bãi biển vẫn có nhiều công trình đang thi công dở dang
Chiều 20/3, PV Báo Giao thông có mặt tại TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và ghi nhận dù sắp đến mùa du lịch nhưng trên đường hay dưới bãi biển vẫn có nhiều công trình đang thi công dở dang
Sỹ Hòa