Chợ nông thôn xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) được xây dựng tại xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn với tổng diện tích khoảng 3000 m2.
Chợ nông thôn xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) được xây dựng tại xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn với tổng diện tích khoảng 3000 m2.
Sỹ Hòa