Tối 2/2, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng
Tối 2/2, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng
Biển Ngọc,Hiểu Đồng