Dọc tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có một "làng" với khoảng hơn 10 hộ làm nghề nướng cá nổi tiếng của cả vùng.
Dọc tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có một "làng" với khoảng hơn 10 hộ làm nghề nướng cá nổi tiếng của cả vùng.
Sỹ Hòa