Anh Nguyễn Văn Q. cho biết, khi biết tin Hà Nội cho phép mở một số dịch vụ như quán ăn, cafe, anh rất vui mừng. Sáng nay, anh Q. dậy sớm cùng với bạn bè đi ăn sáng rồi uống cafe.
Anh Nguyễn Văn Q. cho biết, khi biết tin Hà Nội cho phép mở một số dịch vụ như quán ăn, cafe, anh rất vui mừng. Sáng nay, anh Q. dậy sớm cùng với bạn bè đi ăn sáng rồi uống cafe.
Phùng Đô