Các cổng nhà và hàng rào được làm từ cây Găng Bống, cây Duối thẳng tắp, vuông vắn tô điểm làng quê yên bình.
Các cổng nhà và hàng rào được làm từ cây Găng Bống, cây Duối thẳng tắp, vuông vắn tô điểm làng quê yên bình.
Sỹ Hòa