Thứ Ba, 16/07/2019 21:58:32 Hotline: 0901 514 799
Ông Mai Xuân Tam (74 tuổi) chủ cổng nhà nói trên cho biết: Cả xóm Châu Nội đã có 7 cổng nhà được làm từ cây xanh. Riêng cổng nhà ông đã có lịch sử 130 năm tuổi và đã trải qua 5 thế hệ
Ông Mai Xuân Tam (74 tuổi) chủ cổng nhà nói trên cho biết: Cả xóm Châu Nội đã có 7 cổng nhà được làm từ cây xanh. Riêng cổng nhà ông đã có lịch sử 130 năm tuổi và đã trải qua 5 thế hệ
Sỹ Hòa