Để có được những cổng làng "độc" và "lạ" như thế này, người dân nơi đây phải uốn từ khi cây còn nhỏ rồi thường xuyên cắt, tỉa tỉ mỉ
Để có được những cổng làng "độc" và "lạ" như thế này, người dân nơi đây phải uốn từ khi cây còn nhỏ rồi thường xuyên cắt, tỉa tỉ mỉ
Sỹ Hòa