Khi các cây xanh đã thành khuôn, thành hình thì việc cắt tỉa  ít hơn. Ông Phan Mai (81, chủ cổng nhà này) cho biết trung bình 1 năm phải cắt tỉa 4 - 5 lần. Mỗi lần phải mất 2 - 3 ngày
Khi các cây xanh đã thành khuôn, thành hình thì việc cắt tỉa ít hơn. Ông Phan Mai (81, chủ cổng nhà này) cho biết trung bình 1 năm phải cắt tỉa 4 - 5 lần. Mỗi lần phải mất 2 - 3 ngày
Sỹ Hòa