Những cổng nhà "xanh như ngọc" trở thành nơi ngồi mát, tâm tình chuyện làng xóm trong những trưa hè bỏng rát xứ Nghệ.
Những cổng nhà "xanh như ngọc" trở thành nơi ngồi mát, tâm tình chuyện làng xóm trong những trưa hè bỏng rát xứ Nghệ.
Sỹ Hòa