Trận lốc đầu giờ chiều ngày 29/8 đã khiến căn nhà bê tông, cốt thép của gia đình anh Nguyễn Văn Lịch (thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đổ sập hoàn toàn; anh Lịch bị thương.
Trận lốc đầu giờ chiều ngày 29/8 đã khiến căn nhà bê tông, cốt thép của gia đình anh Nguyễn Văn Lịch (thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đổ sập hoàn toàn; anh Lịch bị thương.
Sỹ Hòa