Các vận động viên tham gia chạy đua cũng phải ăn mặc ấm, kín từ đầu đến chân.
Các vận động viên tham gia chạy đua cũng phải ăn mặc ấm, kín từ đầu đến chân.
Bình Nguyên