Mũ len của một vận động viên bị đóng băng trắng xóa
Mũ len của một vận động viên bị đóng băng trắng xóa
Bình Nguyên