Các vận động viên cơ động trên đường chạy cũng bị đóng băng
Các vận động viên cơ động trên đường chạy cũng bị đóng băng
Bình Nguyên