Những ngày giữa tháng 1/2022, PV Báo Giao thông trực tiếp có mặt tại công trường thi công Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Càng những ngày cận Tết, tiến độ thi công dự án càng khẩn trương.
Những ngày giữa tháng 1/2022, PV Báo Giao thông trực tiếp có mặt tại công trường thi công Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Càng những ngày cận Tết, tiến độ thi công dự án càng khẩn trương.
Văn Thanh,Sỹ Hòa