Những ngày cuối năm Âm lịch 2021, PV Báo Giao thông có mặt tại thị trấn Tân Lạc (huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An). Theo ghi nhận, không khí sản xuất, mua bán hương trầm diễn ra tấp nập, rộn ràng. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cơ sở và người công nhân thực hiện nghiêm túc.
Những ngày cuối năm Âm lịch 2021, PV Báo Giao thông có mặt tại thị trấn Tân Lạc (huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An). Theo ghi nhận, không khí sản xuất, mua bán hương trầm diễn ra tấp nập, rộn ràng. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cơ sở và người công nhân thực hiện nghiêm túc.
Sỹ Hòa