Chung tay xây cầu, làm đường giao thông nông thôn

07:49, 06/07/2015

Hơn 400 ngàn tỷ đồng vốn XHH đã được đầu tư vào giao thông nông thôn đem lại những cây cầu, con đường mới.

Lê Tú