Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế quyết định cử các đoàn công tác tình nguyện vào TP HCM tham gia  chống dịch.
Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế quyết định cử các đoàn công tác tình nguyện vào TP HCM tham gia chống dịch.
Thanh Bình