Chuyển biến ở ngành Đường sắt

02/07/2014 07:09

Không phải là những khẩu hiệu hay băng rôn khô khan phát động thường thấy trước đây, mà thực sự phong trào "4 xin" và "4 luôn" đang có sức hút mạnh mẽ, xuất phát từ cái tâm muốn thay đổi...