Chuyện chưa kể về hành trình tìm kiếm máy bay CASA-212

12/07/2016 09:48

Đằng sau câu chuyện tìm kiếm hai chiếc máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và Su-30MK2 là những ngày vô cùng khó khăn...