Chuyện chưa kể về mô hình “khoán xe chui” vận tải

06/06/2016 14:20

CCB Hoàng Chính Hòa nguyên GĐ Xí nghiệp Xe khách Hải Hưng-tác giả của một trong những mô hình “khoán xe” đầu tiên...