Thứ Hai, 21/10/2019 08:09:46 Hotline: 0901 514 799

Cơ hội và thách thức nhà đầu tư nội

Bộ GTVT quyết định hủy sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế là cơ hội tốt nhưng cũng là thách thức đối với nhà thầu nội.