Để “thoát nỗi khổ” xe vô chủ

Các điểm tạm giữ phương tiện hiện nay đều trong tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và dự báo hiện tượng này còn gia tăng...