Chủ Nhật, 20/10/2019 18:55:35 Hotline: 0901 514 799

Chống “tham nhũng thời gian”

“Khoán công việc” là cách duy nhất để tăng năng suất và tăng thu nhập cá nhân, là cách duy nhất để chống “tham nhũng thời gian”...

Không ai mong làm thêm giờ!?

Với DN, “tay làm, hàm nhai; tay ngừng làm, hàm ngừng nhai”. Rời bỏ chân lý ấy, doanh nghiệp sẽ sụp đổ, người lao động sẽ không có việc làm.