5. Kéo dài tuổi thọ: Một nghiên cứu được thực hiện tại Úc cho thấy những người “yêu” ít nhất 3 lần/tuần có nguy cơ tử vong thấp hơn 50% vì bất kỳ lý do sức khỏe nào so với những người chỉ “yêu” mỗi tháng 1 lần.
5. Kéo dài tuổi thọ: Một nghiên cứu được thực hiện tại Úc cho thấy những người “yêu” ít nhất 3 lần/tuần có nguy cơ tử vong thấp hơn 50% vì bất kỳ lý do sức khỏe nào so với những người chỉ “yêu” mỗi tháng 1 lần.
Linh Trang (Theo Mirror)